Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Förlängning av Näverberg nr 1

  Kungörelsedelgivning

  2 februari 2024

 • Förlängning av Jugansbo nr 1099

  Kungörelsedelgivning

  2 februari 2024

 • Markanvisning i Pajala kommun

  Bergsstaten har beslutat att bevilja Kaunis Iron AB:s ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionerna Tapuli K nr 1 och 2 samt Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun

  23 januari 2024

 • Undersökningstillstånd Hinnsjön nr 100

  Bergsstaten har den 23 januari 2024 beslutat att bevilja Euro Future Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Hinnsjön nr 100 i Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner (Dnr BS 200-985-2023).

  23 januari 2024

 • Undersökningstillstånd Skorped nr 100

  Bergsstaten har den 23 januari 2024 beslutat att bevilja Euro Future Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Skorped nr 100 i Örnsköldsviks kommun (Dnr BS 200-983-2023).

  23 januari 2024