Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Bergby nr 100

  Bergsstaten har den 21 juni 2023 beslutat att bevilja PR 1 Europe Pty Ltd undersökningstillstånd för området Bergby nr 100 i Ockelbo och Gävle kommuner.

  21 juni 2023

 • Undersökningstillstånd Hattlandet nr 100

  Bergsstaten har den 19 juni 2023 beslutat att bevilja Malm Resources Sweden AB undersökningstillstånd för området Hattlandet nr 100 i Bodens kommun, Nottbottens län.

  19 juni 2023

 • Undersökningstillstånd Högbrännan nr 4

  Bergsstaten har den 15 juni 2023 beslutat att bevilja Exploration Opportunity 1 AB undersökningstillstånd för området Högbrännan nr 4 i Skellefteå kommun

  15 juni 2023

 • Undersökningstillstånd Sourravaara nr 5

  Bergsstaten har den 9 juni 2023 beslutat att bevilja Talga Battery Metals AB undersökningstillstånd för området Sourravaara nr 5 i Gällivare kommun i Norrbottens län

  9 juni 2023

 • Förlängning av Kullberget nr 100

  Bergsstaten har den 2 juni 2023 beslutat att bevilja Northern X Scandinavia AB förlängning av undersökningstillståndet Kullberget nr 100 i Ljusdals kommun.

  7 juni 2023