Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Medgivande till undersökningsarbete i Ludvika och Smedjebackens kommuner

  Bergsstaten har den 11 april 2024 beslutat att medge Boliden Mineral AB att utföra undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Persbo nr 1015 och Persbo nr 1013 samt bearbetningskoncessionen Gränsgruvan K nr 1 i Ludvika och Smedjebackens kommuner (BS 210-777-2023).

  12 april 2024

 • Undersökningstillstånd Viken nr 4

  Bergsstaten har den 11 april 2024 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB undersökningstillstånd för området Viken nr 4 i Åre kommun (dnr BS 200-145-2024).

  11 april 2024

 • Förlängning av Tunaberg nr 3

  Bergsstaten har den 10 april 2024 beslutat att bevilja Explora Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Tunaberg nr 3 i Nyköpings kommun (Dnr BS 201-44-2024).

  11 april 2024

 • Undersökningstillstånd Galbergsträsk nr 1001

  Bergsstaten har den 10 april 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Galbergsträsk nr 1001 i Överkalix och Kalix kommuner (Dnr BS 200-33-2024).

  10 april 2024

 • Förlängning av Klippen nr 1001

  Bergsstaten har den 4 mars 2024 beslutat att bevilja Nordic Route Explorations AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Klippen nr 1001 i Åsele kommun (Dnr BS 201-1110-2023).

  4 april 2024