Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Filerna öppnas i ett nytt fönster.

Aktuella kungörelser

 • Undersökningstillstånd Hedemora nr 1

  Bergsstaten har den 20 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd i Smedjebacken, Hedemora, Säter och Norbergs kommuner

  20 februari 2023

 • Undersökningstillstånd Björneborg nr 1

  Bergsstaten har den 8 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd i Västerås kommun.

  9 februari 2023

 • Undersökningstillstånd Grundträsk nr 310

  Bergsstaten beviljar Olandbrava Exploration undersökningstillstånd för området Grundträsk nr 310 i Norsjö och Malå kommuner.

  31 januari 2023

 • Undersökningstillstånd i Sala

  Bergsstaten har den 19 januari 2023 beslutat att bevilja Zaffer Sweden AB undersökningstillstånd för områdena Sala nr 109, Sala nr 110 och Sala nr 111 i Sala kommun.

  19 januari 2023

 • Undersökningstillstånd Lillträsk nr 1001

  Bergsstaten har den 16 januari 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Lillträsk nr 1001 i Luleå kommun.

  16 januari 2023