Kungörelser

Bergsstaten fattar många olika beslut som ska delges alla sakägare som berörs. Sakägare kan vara en person, ett företag eller en nyttjanderättshavare.

När kretsen av berörda sakägare är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelsedelgivning.

Här finner du de annonser om kungörelser som är aktuella i ärenden hos Bergsstaten. Det kan gälla ansökningar och beslut om undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessioner enligt minerallagen.

Om du vill få ytterligare information kan du kontakta Bergsstaten. Kungörelserna är publicerade i pdf-format.

Aktuella kungörelser

 • Förlängning av Quensel nr 3

  Bergsstaten har den 1 mars 2024 beslutat att bevilja Selection Mines Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Quensel nr 3 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-1124-2023).

  1 mars 2024

 • Förlängning av Quensel nr 2

  Bergsstaten har den 1 mars 2024 beslutat att bevilja Selection Mines Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Quensel nr 2 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-1090-2023).

  1 mars 2024

 • Förlängning av Sala nr 102

  Bergsstaten har den 28 februari 2024 beslutat att bevilja Zaffer Sweden AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Sala nr 101 i Sala kommun (Dnr BS 201-1087-2023).

  29 februari 2024

 • Förlängning av Sala nr 101

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Zaffer Sweden AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Sala nr 102 i Sala kommun (Dnr BS 201-1088-2023).

  29 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Varuträsk nr 101

  Bergsstaten har den 28 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Varuträsk nr 101 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-918-2023).

  28 februari 2024