2 november 2023

Undersökningstillstånd Hälleberget nr 2

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 25 oktober 2023 beslutat att bevilja Ragnar Exploration AB undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Hälleberget nr 2 i Ragunda och Sundsvalls kommuner (Dnr BS 200-654-2023). Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post. Ägare av fastigheterna Ragunda Utanede S:3, Ragunda Utanede S:4, Ragunda Österåsen S:2, Sundsvall Boda 8:19, Sundsvall Boda 9:52, Sundsvall Boda 9:32och Sundsvall Boda 9:26 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 29 november 2023.

OBS!
I annonsen som publicerades den 1 november 2023 i Östersunds Posten, Sundsvalls Tidning, Länstidningen Östersund samt 31 oktober 2023 i Jämtlands Tidning saknades benämningen för vilket typ av tillstånd Bergsstaten fattat beslut om. Det som saknas i publicerad annons är "undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45)" 

Annons ovan är korrekt.
Korrigerad annons är publicerad idag 2 november 2023 på Bergsstatens hemsidan samt den 6 november 2023 i Post och Inrikes Tidningar. 

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-02