23 november 2023

Undersökningstillstånd Axmarby nr 1

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 23 november 2023 beslutat att bevilja Scandinavian Battery Metals Inc undersökningstillstånd för området Axmarby nr 1 i Ockelbo, Gävle och Söderhamns kommuner (dnr BS 200-823-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 28 december 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-23