9 november 2023

Överlåtelse av Askesjö nr 101

Bergsstaten har beslutat att bevilja Viad Royalties AB medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Askesjö nr 101 i Bengtsfors och Dals-Eds kommuner

Bergsstaten har den 9 november 2023 beslutat att bevilja Viad Royalties AB medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillståndet Askesjö nr 101 i Bengtsfors och Dals-Eds kommuner till bolaget Ringa Nickel Prospektering Sverige AB (Dnr BS 204-751-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Övriga underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-09