1 november 2023

Undersökningstillstånd Locke nr 101

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 1 november 2023 beslutat att bevilja Swedish Nickel Norrland AB undersökningstillstånd för området området Locke nr 101 i Härnösands kommun (Dnr BS 200-756-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Härnösand Sunne 1:7, Härnösand Sunne 2:14 och Härnösand Äland 2:49 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 6 december 2023. 

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-01