10 november 2023

Undersökningstillstånd Rävaberget nr 1001

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 10 november 2023 beslutat att avvisa Bullrun Capital Inc undersökningstillstånd för området Rävaberget nr 1001 i Arvidsjaurs kommun (Dnr BS 200-306-2023).

Sökande delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 15 december 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-10