21 november 2023

Bläckmyran K nr 1

Kungörelsedelgivning

Bergmästaren har den 20 november 2023 beslutat att bevilja Svenska Vanadin AB bearbetningskoncession avseende järn och vanadin för området Bläckmyran K nr 1 i Hudiksvalls kommun (dnr BS 22-650-2015).

Berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto.

Övriga som har rätt att överklaga beslutet om bearbetningskoncession delges beslutet genom denna kungörelse. Den/de som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 25 december 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-21