14 november 2023

Förlängning av giltighetstid för undersökningstillstånd Mjövattnet nr 103

Kungörelse

Bergsstaten har den 9 november 2023 beslutat att bevilja EV Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Mjövattnet nr 103 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-733-2023). Kända fastighets- och övriga sakägare underrättas beslutet per post. Delägare av samfälligheterna Skellefteå Bodbyn S:1, S:10, S:13 och S:3, Skellefteå Bursiljum S:11, S:4 och S:9, Skellefteå Lappvattnet S:1 och S:6 samt fastighetsägare av Skellefteå Bodbyn 1:19 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

 

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-14