Februari

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd i Falu kommun

  Bergsstaten har den 24 februari 2023 beslutat att bevilja överlåtelse av undersökningstillstånden Kölen nr 6, Kölen nr 7, Vintjärn, Vintjärn-Kölen och Lilla Björnmossen, Falu kommun till Big Rock Mineral AB

  24 februari 2023

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd i Skellefteå kommun

  Bergsstaten har den 24 februari 2023 beslutat att bevilja överlåtelse av undersökningstillstånden Rismyrliden nr 201, Rismyrliden nr 202, Åkerberg nr 101 och Åkerberg nr 102 i Skellefteå kommun till bolaget Swedish Copper Norrland AB

  24 februari 2023

 • Undersökningstillstånd Prästhyttan nr 2

  Bergsstaten har den 21 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Prästhyttan nr 2.

  23 februari 2023

 • Undersökningstillstånd Hedemora nr 1

  Bergsstaten har den 20 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd i Smedjebacken, Hedemora, Säter och Norbergs kommuner

  20 februari 2023

 • Undersökningstillstånd Björneborg nr 1

  Bergsstaten har den 8 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd i Västerås kommun.

  9 februari 2023