24 februari 2023

Överlåtelse av undersökningstillstånd i Falu kommun

Bergsstaten har den 24 februari 2023 beslutat att bevilja överlåtelse av undersökningstillstånden Kölen nr 6, Kölen nr 7, Vintjärn, Vintjärn-Kölen och Lilla Björnmossen, Falu kommun till Big Rock Mineral AB

Bergsstaten har den 24 februari 2023 beslutat att bevilja överlåtelse av undersökningstillstånden Kölen nr 6, Kölen nr 7, Vintjärn, Vintjärn-Kölen och Lilla Björnmossen, Falu kommun i Dalarnas län till Big Rock Mineral AB (Dnr BS 204-721-2022).

Ägare av fastigheten Falun Vintjärn 41:1 underrättas om ansökan genom denna kungörelse.

Övriga kända fastighets- och sakägare underrättas om beslutet per post.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-02-24