23 februari 2023

Undersökningstillstånd Prästhyttan nr 2

Bergsstaten har den 21 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Prästhyttan nr 2.

Bergsstaten har den 21 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Prästhyttan nr 2 i Fagersta, Norberg och Sala kommuner (Dnr BS 200-598-2022).

Fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 28 mars 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-02-23