20 februari 2023

Undersökningstillstånd Hedemora nr 1

Bergsstaten har den 20 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd i Smedjebacken, Hedemora, Säter och Norbergs kommuner

Bergsstaten har den 20 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Hedemora nr 1 i Smedjebacken, Hedemora, Säter och Norbergs kommuner (Dnr BS 200-594-2022).

Fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 27 mars 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-02-20