April

  • Undersökningstillstånd Granträsk nr 2

    Berörda fastighetsägare och sakägare delges bergmästarens beslut om undersökningstillstånd för Granträsk nr 2 i Bodens, Kalix, Luleå och Överkalix kommuner.

    27 april 2023

  • Bearbetningskoncession Liikavaara K nr 2

    Bergmästaren har den 24 april 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB bearbetningskoncession för området Liikavaara K nr 2 i Gällivare kommun

    25 april 2023