25 april 2023

Bearbetningskoncession Liikavaara K nr 2

Bergmästaren har den 24 april 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB bearbetningskoncession för området Liikavaara K nr 2 i Gällivare kommun

Bergmästaren har den 24 april 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB bearbetningskoncession avseende koppar, silver, molybden och guld för området Liikavaara K nr 2 i Gällivare kommun (dnr BS 22-254- 2018).

Berörda fastighetsägare och övriga kända sakägare delges beslutet genom vanlig delgivning med delgivningskvitto.

Övriga som har rätt att överklaga beslutet om bearbetningskoncession delges beslutet genom denna kungörelse. Den/de som delges beslutet genom denna kungörelse kan överklaga beslutet senast den 29 maj 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-04-25