27 april 2023

Undersökningstillstånd Granträsk nr 2

Berörda fastighetsägare och sakägare delges bergmästarens beslut om undersökningstillstånd för Granträsk nr 2 i Bodens, Kalix, Luleå och Överkalix kommuner.

Berörda fastighetsägare och sakägare delges härmed bergmästarens beslut den 26 april 2023, Dnr BS 200-460-2023, om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för område benämnt Granträsk nr 2 i Bodens, Kalix, Luleå och Överkalix kommuner.

Sista dag att överklaga beslutet är 31 maj 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-04-27