24 februari 2023

Överlåtelse av undersökningstillstånd i Skellefteå kommun

Bergsstaten har den 24 februari 2023 beslutat att bevilja överlåtelse av undersökningstillstånden Rismyrliden nr 201, Rismyrliden nr 202, Åkerberg nr 101 och Åkerberg nr 102 i Skellefteå kommun till bolaget Swedish Copper Norrland AB

Bergsstaten har den 24 februari 2023 beslutat att bevilja överlåtelse av undersökningstillstånden Rismyrliden nr 201, Rismyrliden nr 202, Åkerberg nr 101 och Åkerberg nr 102 i Skellefteå kommun i Västerbottens län, till bolaget Swedish Copper Norrland AB (Dnr BS 204-700-2022).

Fastigheterna Skellefteå Klöverfors 1:18, Skellefteå Nyfors 1:17 och Skellefteå Nyfors S:4 underrättas om ansökan genom denna kungörelse.

Övriga kända fastighets- och sakägare underrättas om beslutet per post.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-02-24