9 februari 2023

Undersökningstillstånd Björneborg nr 1

Bergsstaten har den 8 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd i Västerås kommun.

Bergsstaten har den 8 februari 2023 beslutat att bevilja Rolling Road Exploration Sweden AB undersökningstillstånd för området Björneborg nr 1, Västerås kommun (Dnr BS 200-597-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Västerås Bäckby S:4, Västerås Bäckby S:6, Västerås Bäckby S:7, Västerås Bäckby 2:2, Västerås Bäckby S:1, Västerås Bäckby S:5 och Västerås Bäckby S:2 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 15 mars 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-02-09