9 november 2023

Undersökningstillstånd Kåivåive nr 103

Bergsstaten har beslutat att bevilja Gilpas Resources Ltd undersökningstillstånd för området Kåivåive nr 103 i Arjeplogs kommun

Bergsstaten har den 9 november 2023 beslutat att bevilja Gilpas Resources Ltd undersökningstillstånd för området Kåivåive nr 103 i Arjeplogs kommun (Dnr BS 200-806-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten Arjeplog Juovakielas 1:1 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 14 december 2023

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-09