14 november 2023

Ansökan om medgivande till undersökningsarbete inom 200 meter från bostadsbyggnad - Falu Gruvan nr 1

Kungörelse

Bergsstaten har den 8 september 2023 mottagit en ansökan från Zaffer (Australia) Pty Ltd om medgivande till undersökningsarbete enligt minerallagen inom 200 meter från bostadsbyggnad. Ansökan avser undersökningsarbeten i form av kärnborrning och geofysiska mätningar inom undersökningstillståndet Falu Gruva nr 1 i Falu kommun (Dnr BS 210-761-2023). Berörda boende inom 200 meter från området underrättas om ansökan genom denna kungörelse. Delgivning av beslut i ärendet kommer att ske genom kungörelsedelgivning.

 

Handlingarna i ovanstående ärende finns tillgängliga hos Bergsstaten. Eventuella synpunkter på ansökningen ska göras till Bergsstaten på mineinspect@bergsstaten.se och vara myndigheten tillhanda senast den 5 december 2023.

Ansökan (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-14