7 november 2023

Undersökningstillstånd Askesjö nr 102

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 7 november 2023 beslutat att bevilja Ringa Nickel Prospektering Sverige AB undersökningstillstånd för området Askesjö nr 102 i Dals-Eds och Bengtsfors kommuner (Dnr BS 200-606-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 12 december 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-07