30 november 2023

Medgivande till undersökningsarbete i Skellefteå kommun och Norsjö kommun

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 23 november 2023 beslutat att lämna Boliden Mineral AB medgivande till undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Renström nr 1005, Petiknäs nr 1014 och Sukå nr 1001 samt bearbetningskoncessionerna Renström K nr 1 och nr 2 samt Petiknäs K nr 1 och nr 3 i Skellefteå och Norsjö kommuner, Västerbottens län (BS 210-678-2023). Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 2 januari 2024.

Läs beslut här (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-30