10 november 2023

Undersökningstillstånd Långsele nr 1001

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 10 november 2023 beslutat att avvisa Bullrun Capital Inc undersökningstillstånd för området Långsele nr 1001 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-308-2023). 

Sökande delges beslutet genom denna kungörelse. 

Sista dagen att överklaga beslutet är den 15 december 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-10