21 augusti 2023

Undersökningstillstånd Bergom nr 3

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Bergom nr 3 i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.

Bergsstaten har den 17 augusti 2023 beslutat att bevilja Ragnar Exploration AB undersökningstillstånd för området Bergom nr 3 i Örnsköldsviks kommun (dnr BS 200-440-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 21 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-21