14 augusti 2023

Undersökningstillstånd Tåsjö nr 103

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Tåsjö nr 103 i Strömsunds kommun i Jämtlands län och Dorotea kommun i Västerbottens län.

Bergsstaten har den 4 maj 2023 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB undersökningstillstånd för området Tåsjö nr 103 i Strömsund och Dorotea kommuner (Dnr 200-137-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheterna STRÖMSUND VÄSTERTÅSJÖ 1:33, STRÖMSUND TJÄDERNÄSET 1:18 och STRÖMSUND TJÄDERNÄSET 1:21 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är 4 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-14