14 augusti 2023

Undersökningstillstånd Blankagruvan

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Blankagruvan i Nora kommun i örebro län.

Bergsstaten har den 19 april 2023 beslutat att bevilja Archelon REE AB undersökningstillstånd för området Blankagruvan i Nora kommun (Dnr BS 200-104-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten NORA SKÄRHYTTAN 3:25 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 4 september 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-14