14 augusti 2023

Undersökningstillstånd Bergom nr 2

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Bergom nr 2 i Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.

Bergsstaten har den 20 mars 2023 beslutat att bevilja Ragnar Exploration AB undersökningstillstånd för området Bergom nr 2 i Örnsköldsviks kommun (Dnr 200-16-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheterna ÖRNSKÖLDSVIK SÖRTJÄRN 5:1, ÖRNSKÖLDSVIK UTBY 3:6 och ÖRNSKÖLDSVIK SKRIKE 4:1 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 4 september 2023.

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-14