21 augusti 2023

Undersökningstillstånd Älgliden nr 1007

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Älgliden nr 1007 i Skellefteå kommun i Västerbottens län.

Bergsstaten har den 17 augusti 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Älgliden nr 1007 i Skellefteå kommun (dnr BS 200-473-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten Skellefteå Älgträsk 1:10 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 21 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-21