17 augusti 2023

Undersökningstillstånd Järkvissle nr 7

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Järkvissle nr 7 i Sundsvalls kommun i Västernorrlands län.

Bergsstaten har den 23 mars 2023 beslutat att bevilja Allroc Trading AB undersökningstillstånd för området Järkvissle nr 7 i Sundsvalls kommun (Dnr 200-39-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten SUNDSVALL JÄRKVISSLE 5:17 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 7 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-17