21 augusti 2023

Förlängning av undersökningstillstånd

Bergsstaten har den 17 och 18 augusti 2023 beslutat att bevilja förlängningar enligt minerallagen av nedan listade undersökningstillstånd.

Bergsstaten har den 17 augusti 2023 beslutat att bevilja District Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Nyberget nr 101 i Säters kommun (Dnr BS 201-381-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Säter Nyberget 25:3 och Säter Nyberget 51:3 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

 

Bergsstaten har den 17 augusti 2023 beslutat att bevilja District Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Tomtebo nr 203 i Falu och Säters kommuner (Dnr BS 201-383-2023).

Samtliga fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

 

Bergsstaten har den 18 augusti 2023 beslutat att bevilja Northern X Scandinavia AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Simesvallen nr 100 i Ljusdals och Bollnäs kommuner (Dnr BS 201-239-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheten Ljusdal Ulvsta 4:12 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-21