14 augusti 2023

Undersökningstillstånd Svarthulten nr 100

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Svarthulten nr 100 i Arvika och Säffle kommuner i Värmlands län.

Bergsstaten har den 26 juni 2023 beslutat att bevilja Malm Resources Sweden AB undersökningstillstånd för området Svarthulten nr 100 i Arvika och Säffle kommuner (Dnr BS 200-325-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägaren av fastigheten ARVIKA ÖSTRA STÖMNE 1:64 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 4 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-14