14 augusti 2023

Undersökningstillstånd Uttersjön nr 1001

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området uttersjön nr 1001 i Skellefteå kommun i Västerbottens län.

Bergsstaten har den 20 februari 2023 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Uttersjön nr 1001 i Skellefteå kommun (Dnr 200-757-2022).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheterna SKELLEFTEÅ FJÄLBYN 7:8 och SKELLEFTEÅ HÖKMARK 44:1 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är 4 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-14