25 augusti 2023

Överlåtelse av undersökningstillstånd

Bergsstaten har den 24 augusti 2023 beslutat att bevilja Ragnar Metals Limited medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd till bolaget Ragnar Metals Sweden AB

Bergsstaten har den 24 augusti 2023 beslutat att bevilja Ragnar Metals Limited medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Gaddebo nr 3, Berga nr 1, Tullsta nr 6 och Tullsta nr 7 i Enköping och Sala kommuner till bolaget Ragnar Metals Sweden AB (Dnr BS 204-269-2023).

Fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 28 september 2023. 

Läs beslut (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-25