17 augusti 2023

Undersökningstillstånd Nordbo nr 1

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Nordbo nr 1 i Kramfors kommun i Västernorrlands län.

Bergsstaten har den 28 april 2023 beslutat att bevilja Dala Prospektering AB undersökningstillstånd för området Nordbo nr 1 i Kramfors kommun (Dnr 200-64-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheten KRAMFORS EDS FJÄLLSKOG 1:1 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 7 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-17