14 augusti 2023

Undersökningstillstånd Tåsjö nr 104

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Tåsjö nr 104 i Strömsunds kommun i Jämtlands län.

Bergsstaten har den 5 maj 2023 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB undersökningstillstånd för området Tåsjö nr 104 i Strömsunds kommun (Dnr 200-138-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheterna STRÖMSUND TÅSJÖ 1:205 och STRÖMSUND TÅSJÖ 4:21 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 4 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-14