16 augusti 2023

Undersökningstillstånd Järkvissle nr 100

Bergsstaten har beslutat om undersökningstillstånd för området Järkvissle nr 100 i Sundsvalls kommun i Västernorrlands län, Ragunda och Bräcke kommuner i Jämtlands län.

Bergsstaten har den 14 augusti 2023 beslutat att bevilja PR1 Europe Pty Ltd undersökningstillstånd för området Järkvissle nr 100 i Sundsvalls, Bräckes och Ragundas kommuner (Dnr BS 200-364-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av fastigheterna Ragunda Österåsen 2:41, Sundsvall Västanå 1:13 och Sundsvall Järkvissle 5:40 delges om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 18 september 2023.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-08-16