11 april 2024

Undersökningstillstånd Viken nr 4

Bergsstaten har den 11 april 2024 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB undersökningstillstånd för området Viken nr 4 i Åre kommun (dnr BS 200-145-2024).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 16 maj 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-04-11