12 april 2024

Medgivande till undersökningsarbete i Ludvika och Smedjebackens kommuner

Bergsstaten har den 11 april 2024 beslutat att medge Boliden Mineral AB att utföra undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Persbo nr 1015 och Persbo nr 1013 samt bearbetningskoncessionen Gränsgruvan K nr 1 i Ludvika och Smedjebackens kommuner (BS 210-777-2023).

Ägare till fastigheten Persbo 64:112 delges beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 16 maj 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster).

Senast granskad 2024-04-12