Juni

 • Undersökningstillstånd Kalkberget nr 100

  Bergsstaten har den 19 juni 2024 beslutat att bevilja Goldcup 34824 AB undersökningstillstånd för området Kalkberget nr 100 i Strömsunds kommun (Dnr BS 200-393-2024).

  19 juni 2024

 • Undersökningstillstånd Dals nr 103

  Kungörelsedelgivning

  19 juni 2024

 • Undersökningstillstånd Dals nr 102

  Kungörelsedelgivning

  19 juni 2024

 • Förlängning av Gumsberg nr 21

  Bergsstaten har den 19 juni 2024 beslutat att bevilja Västerbotten Exploration AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Gumsberg nr 21 i Borlänge och Säters kommuner (Dnr BS 201-402-2024).

  19 juni 2024

 • Förlängning av Gruvberget nr 1002

  Bergsstaten har den 18 juni 2024 beslutat att bevilja Bergslagen Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Gruvberget nr 1002 i Leksands kommun (Dnr BS 201-417-2024).

  19 juni 2024

 • Medgivande till undersökningsarbete i Sala kommun

  Bergsstaten har den 17 juni 2024 beslutat medge Zaffer Sweden AB att utföra undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Sala nr 101. nr 102, nr 105, nr 106 nr 109 och nr 112, delområde Vattengruvan, i Sala kommun (Dnr BS 210-167-2024).

  18 juni 2024

 • Yxsjöberg nr 200

  Bergsstaten har den 17 juni 2024 beslutat att bevilja NewPeak Sweden Oy förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Yxsjöberg nr 200 i Ljusnarsbergs kommun (Dnr BS 201-324-2024).

  17 juni 2024

 • Markanvisning i Pajala kommun

  Bergsstaten har den 13 juni 2024 beslutat att bevilja Kaunis Iron AB:s ansökan om markanvisning till förmån för bearbetningskoncessionen Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun (Dnr: BS 23-570-2023).

  14 juni 2024

 • Undersökningstillstånd Kankberg nr 1009

  Bergsstaten har den 13 juni 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Kankberg nr 1009 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-422-2024).

  13 juni 2024

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 12 juni 2024 beslutat att bevilja Kiruna Iron AB medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Rakkurijoki nr 10, Rakkurijärvi nr 5 och Paljasjärvi nr 3 i Kiruna kommun till bolaget Zamin Sweden AB (Dnr BS 204-429-2024).

  12 juni 2024

 • Undersökningstillstånd Skönvik nr 100

  Bergsstaten har den 4 juni 2024 beslutat att bevilja Bastion Minerals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Skönvik nr 100 i Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner (Dnr BS 200-350-2024).

  4 juni 2024

 • Undersökningstillstånd Karlberg nr 100

  Bergsstaten har den 4 juni 2024 beslutat att bevilja Bastion Minerals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Karlberg nr 100 i Norbergs, Smedjebackens och Fagersta kommuner (Dnr BS 200-351-2024).

  4 juni 2024