19 juni 2024

Förlängning av Gumsberg nr 21

Bergsstaten har den 19 juni 2024 beslutat att bevilja Västerbotten Exploration AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Gumsberg nr 21 i Borlänge och Säters kommuner (Dnr BS 201-402-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Övriga underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-06-19