19 juni 2024

Undersökningstillstånd Dals nr 103

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 19 juni 2024 beslutat att bevilja Rare Earth Energy Metals Pty Ltd undersökningstillstånd för området Dals nr 103 i Dals-Ed och Bengtsfors kommuner (Dnr BS 200-466-2024).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 24 juli 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-06-19