Mars

 • Kallelse till sammanträde i markanvisningsförrättning

  Kaunis Iron AB har den 27 juni 2023 ansökt hos Bergsstaten om markanvisningsförrättning till förmån för bearbetningskoncessionen Sahavaara K nr 1 i Pajala kommun

  21 mars 2024

 • Undersökningstillstånd Frustuna nr 101

  Bergsstaten har den 20 mars 2024 beslutat att bevilja Viad Royalties AB undersökningstillstånd för området Frustuna nr 101 i Södertälje och Gnesta kommuner (dnr BS 200-40-2024).

  20 mars 2024

 • Undersökningstillstånd Sidensjö nr 100

  Kungörelsedelgivning

  18 mars 2024

 • Förlängning av Puolalaki nr 100

  Bergsstaten har den 13 mars 2024 beslutat att bevilja Taiga Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Puolalaki nr 100 i Gällivare kommun (Dnr BS 201-1174-2023).

  13 mars 2024

 • Ändring av beslut för Suorravaara nr 7

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Talga Battery Metals AB undersökningstillstånd för området Suorravaara nr 7 i Gällivare kommun (Dnr BS 200-1286-2023).

  13 mars 2024

 • Undersökningstillstånd Virka nr 100

  Bergsstaten har den 12 mars 2024 beslutat att bevilja Normetco AS undersökningstillstånd för området Virka nr 100 i Arjeplogs kommun (Dnr BS 200-55-2024).

  12 mars 2024

 • Ansökan om bearbetningskoncession

  Bergsstaten har den 12 juni 2023 mottagit en ansökan om bearbetningskoncession avseende järn som förekommer i berggrunden, lantan och lantanider, skandium, yttrium och apatit från Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), 556001-5835, inom undersökningstillstånden Lappmalmen nr 1 och Lappmalmen nr 2.

  12 mars 2024

 • Förlängning av Jugansbo nr 1007

  Bergsstaten har den 12 mars 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Jugansbo nr 1007 i Sala kommun (Dnr BS 201-1159-2023).

  12 mars 2024

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 11 mars 2024 beslutat att bevilja Geonomics Australia Pty Ltd om medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Kåivåive nr 1, Flakaberget nr 1, Tåresåive nr 2 och Tåresåive nr 3 i Arjeplog och Jokkmokks kommuner till bolaget ECM Sweden AB (Dnr BS 204-1083-2023).

  12 mars 2024

 • Förlängning av Quensel nr 3

  Bergsstaten har den 1 mars 2024 beslutat att bevilja Selection Mines Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Quensel nr 3 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-1124-2023).

  1 mars 2024

 • Förlängning av Quensel nr 2

  Bergsstaten har den 1 mars 2024 beslutat att bevilja Selection Mines Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Quensel nr 2 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-1090-2023).

  1 mars 2024