1 mars 2024

Förlängning av Quensel nr 2

Bergsstaten har den 1 mars 2024 beslutat att bevilja Selection Mines Ltd förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Quensel nr 2 i Skellefteå kommun (Dnr BS 201-1090-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheterna Skellefteå Varuträsk 2:15 och Skellefteå Varuträsk 4:7 underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-01