18 mars 2024

Undersökningstillstånd Sidensjö nr 100

Kungörelsedelgivning

Bergsstaten har den 18 mars 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Sidensjö nr 100 i Örnsköldsviks kommun (dnr BS 200-1185-2023).

Alla fastighets- och övriga sakägare underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Sista dagen att överklaga beslutet är den 22 april 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-18