13 mars 2024

Ändring av beslut för Suorravaara nr 7

Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Talga Battery Metals AB undersökningstillstånd för området Suorravaara nr 7 i Gällivare kommun (Dnr BS 200-1286-2023).

Bergmästaren har den 12 mars 2024 ändrat tidigare meddelat beslut gällande Suorravaara nr 7 i Gällivare kommun (Dnr BS 200-1286-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges det ändrade beslutet per post.

Ägarna i Gällivare Hackas S:18 och Gällivare Sammakko S:9 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 16 april 2024.

Läs beslutet (öppnas  nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-13