13 mars 2024

Förlängning av Puolalaki nr 100

Bergsstaten har den 13 mars 2024 beslutat att bevilja Taiga Metals AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Puolalaki nr 100 i Gällivare kommun (Dnr BS 201-1174-2023).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare underrättas om beslutet per post.

Ägare av fastigheten Gällivare Purnu 6:9 samt Gällivare skogssameby (renskötselrätt) underrättas om beslutet genom denna kungörelse.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-13