12 mars 2024

Undersökningstillstånd Virka nr 100

Bergsstaten har den 12 mars 2024 beslutat att bevilja Normetco AS undersökningstillstånd för området Virka nr 100 i Arjeplogs kommun (Dnr BS 200-55-2024).

Kända fastighetsägare och övriga sakägare delges beslutet per post.

Ägarna av Arjeplog Mellanström FS:13 och Arjeplog Mellanström S:12 delges beslutet genom denna kungörelse. Sista dagen att överklaga beslutet är den 16 april 2024.

Läs beslutet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-12