Februari

 • Förlängning av Sala nr 102

  Bergsstaten har den 28 februari 2024 beslutat att bevilja Zaffer Sweden AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Sala nr 101 i Sala kommun (Dnr BS 201-1087-2023).

  29 februari 2024

 • Förlängning av Sala nr 101

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Zaffer Sweden AB förlängning enligt minerallagen av undersökningstillståndet Sala nr 102 i Sala kommun (Dnr BS 201-1088-2023).

  29 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Varuträsk nr 101

  Bergsstaten har den 28 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Varuträsk nr 101 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-918-2023).

  28 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Varuträsk nr 100

  Bergsstaten har den 28 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Varuträsk nr 100 i Skellefteå kommun (Dnr BS 200-917-2023).

  28 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Liikavaara nr 1054

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB undersökningstillstånd för området Liikavaara nr 1054 i Gällivare kommun (Dnr BS 200-32-2024).

  28 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Öreberget nr 101

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja Svenska Nickel AB undersökningstillstånd för området Öreberget nr 101 i Malung-Sälens kommun (Dnr BS 200-8-2024).

  28 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Sörtannflo nr 100

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Sörtannflo nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1188-2023).

  28 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Strand nr 100

  Bergsstaten har den 27 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Strand nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1187-2023).

  28 februari 2024

 • Överlåtelse av undersökningstillstånd

  Bergsstaten har den 16 februari 2024 beslutat att bevilja Pallas Metals AB medgivande till överlåtelse enligt minerallagen av undersökningstillstånden Orrvik nr 110, Orrvik nr 210, Orrvik nr 300 och Orrvik nr 400 i Örnsköldsviks kommun, till bolaget Ragnar Exploration AB (Dnr BS 204-991-2023).

  16 februari 2024

 • Undersökningstillstånd Rocksjön nr 100

  Bergsstaten har den 8 februari 2024 beslutat att bevilja 1354195 BC Limited undersökningstillstånd för området Rocksjön nr 100 i Sollefteå kommun (Dnr BS 200-1184-2023).

  8 februari 2024

 • Förlängning av Näverberg nr 1

  Kungörelsedelgivning

  2 februari 2024

 • Förlängning av Jugansbo nr 1099

  Kungörelsedelgivning

  2 februari 2024